Koululaisten iltapäiväkerho

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.- 2. luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville oppilaille koulupäivän jälkeen ma-pe klo 12.00-17.00.

 

Lapset saavat välipalan n. klo 13.30- 14.30 välisenä aikana. Pyrimme tarjoamaan lapsille mahdollisimman monipuolisen välipalan. Välipala sisältää mm. jogurttia, muroja, puuroa, toasteja, smoothieta, rahkaa, karjalanpiirakoita, kiisseliä, rieskarullia ym. Välipalaan kuuluu myös aina hedelmiä tai vihanneksia ja juoma.

Haemme mahdollisuuksien mukaan ekaluokkalaiset Töölön koululta Ruusulaan, tokaluokkalaiset kulkevat itse.

Lapsilla on mahdollisuus tehdä läksyt Ruusulassa, ohjaajat auttavat tarvittaessa.

HUOM. Ruusulassa ei ole toimintaa kesäaikana 7.6.-8.8.2021

 

Toimintamme tavoitteena on mm. 

Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Periaatteenamme on kasvatuskumppanuus, jolla tarkoitetaan ammattikasvattajien sitoutumista toimintaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle.

Tunne- elämän, sosiaalisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen
Yhdessä toimimalla opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja, kuten vastavuoroisuutta ja erimielisyyksien ratkaisua myönteisin keinoin. Lapsia ohjataan tunnistamaan erilaisia tunteita ja säätelemään omaa toimintaansa. Kasvuympäristönä ja ilmapiiriltään Ruusulan pyrkii olemaan turvallinen ja kiireetön.

Eettisen kasvun tukeminen
Lapset ovat ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisesti vastuussa itsestään ja toisistaan. Eettisen kasvun tavoitteena on vastuullisuuden ja vastavuoroisuuden ymmärtäminen. Lapsia ohjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen toisten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, oman toiminnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja toisille. Vastuun, luottamuksen ja huolenpidon ilmapiiri edistää eettistä kasvua. Lasta ohjataan menettelytapoihin joilla mahdollisia ongelmatilanteita voidaan käsitellä myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa- arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen
Lapset voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kunnioitamme lasten omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja –arvoja. Tavoitteena on että jokainen lapsi saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista tukea ja ohjausta. Lapset voivat osallistua yhteisten sääntöjen ja sopimusten tekoon.
Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tyttöjen ja poikien kehityksen erot ja erilaiset tarpeet.

 

Toimintamme sisältää mm.

  • ulkoilua (maanantaisin ulkoilemme Topeliuspuistossa toisen iltapäiväkerhon kanssa)
  • askartelua yms.
  • vapaata leikkiä
  • retkiä
  • ohjattuja liikuntatuokioita
  • leipomista jne.

 

Iltapäiväkerhon ohjaajina toimivat Riia Raikassaari ja Arja  Renko.

Iltapäiväkerho saa toistuvasti hienoja palautteita, viimeisimmässä kyselyssä huikea keskiarvo 9.8!

"Kiitos kun reipas koululaiseni saa olla kanssanne lapsi - turvallisessa ympäristössä kannustetaan monenlaisiin puuhiin!"

 

 

 

Tutustu myös yhdistyksen muuhun toimintaan:

- perhekahvila
- muskarit
- tilavuokraus